Viagra: Pillen som ökar din självförtroende i sovrummet

Viagra: Pillen som ökar din självförtroende i sovrummet

Viagra: säkerhet, interaktioner och effekter. Viagra är ett av de mest kontroversiella och mest diskuterade farmaceutiska läkemedel som har drabbat marknaden under de senaste 30 åren. Människor använder oftast Viagra för att behandla erektil dysfunktion.

Säkerhet

Bästa Stället Att Köpa Viagra

Viagra är i allmänhet säkert att använda i mått. Att ta det kan dock orsaka en rad negativa effekter.

interaktioner

Personer med HIV som tar proteashämmare bör diskutera att använda Viagra med sina läkare. Proteashämmare ökar risken och svårighetsgraden av biverkningar. Dessa individer bör inte ha mer än 25 mg Viagra åt gången och inte oftare än var 48: e timme.

effekter

Viagra kan hjälpa män som inte kan uppnå eller upprätthålla en erektion på grund av erektil dysfunktion. Det förbättrar erektil respons när en man redan är sexuellt stimulerad, men det ger inte sexuell stimulans. Om det inte finns någon sexuell stimulering kommer Viagra inte att fungera. När sexuell stimulering inträffar frisätts kväveoxid av nervsystemet i den erektila vävnaden i penis. Kväveoxid stimulerar ett enzym som producerar messenger cykliskt guanosinmonofosfat.

Dosering

Doseringen kommer att vara annorlunda om läkemedlet tas för erektil dysfunktion eller för lungartär hypertoni.

Revatio

För pulmonell arteriell hypertoni finns Viagra i vita, runda, filmdragerade tabletter. Människor tar en 20 mg Revatio tablett tre gånger om dagen.

Viagra överdos

En Viagra-överdos kan vara allvarlig. Om du tror att du har haft mer än standarddoseringen, ring en läkare eller ett lokalt Giftkontrollcenter.

Fördelarna med Viagra

studier har visat att symptom på ED förbättras efter fyra veckor med att ta sildenafil (Viagra). En studie visade att så mycket som 98,4% av patienterna rapporterade att deras erektilfunktion hade sett förbättringar. En ytterligare studie har visat att män som tar 100 mg-versionen av Viagra upplevde en snabb förbättring – helt styva och hårda erektioner. Ytterligare förbättringar ses också med användningen av Viagra såsom självkänsla och relationer påverkas också positivt.

Bieffekter

Viagra har uppnått ett utbrett erkännande för de förbättringar det gör i livet för män som har symtom på ED. Men som med de flesta läkemedel finns det risken för vanliga biverkningar:

  • huvudvärk
  • Orolig mage
  • Synförändringar
  • Ryggont
  • Muskelvärk
  • Illamående
  • Yrsel

Om du inte hittar någon förbättring med Viagra bör du besöka din läkare som kan ge dig råd om vad du ska göra nästa. Det kan vara så att du behöver öka din dos, kanske från 50 mg till 100 mg. Eller så kan du prova en annan medicin, det finns olika behandlingar tillgängliga för ED.Viagra var ursprungligen utformad för att hjälpa till att sänka blodtrycket men används nu vanligtvis för att behandla erektil dysfunktion. Viagra är i allmänhet säkert att använda i mått. Att ta det kan dock orsaka en rad negativa effekter. Sedan debut av erektil dysfunktionsläkemedlet Viagra (sildenafil) 1998 har miljoner män upptäckt hur denna medicinering kan hjälpa till att behandla symtomen på erektil dysfunktion. Men medan otaliga män runt om i världen (och deras partner) har upplevt de tydliga fördelarna med Viagra i deras sexliv, finns det inte så mycket medvetenhet om hur den "lilla blå p-piller" faktiskt fungerar.

Vad gör egentligen Viagra i människokroppen? Hur snabbt fungerar det och hur länge håller det?

Vi beslutade att gräva djupare och ta reda på det. Om du någonsin har varit nyfiken på vad Viagra kan göra, läs vidare på – kanske du blir förvånad över vad du upptäcker.