Hur ditt kärleksliv kan förstöras av erektil dysfunktion

Erektil Dysfunktion Dålig?

Erektil dysfunktion: Behandlingar och orsaker Många faktorer kan bidra till sexuell dysfunktion hos äldre män, inklusive fysiska och psykologiska tillstånd, råvaror och de mediciner som används för att behandla dem. Aspekter av en åldrande mans livsstil och beteende och androgenbrist, oftast minskande testosteronnivåer, kan också påverka sexuell funktion. En studie på män mellan 30 och 79 år visade att 24% hade testosteronnivåer under 300 ng / dL och 5,6% hade symtomatisk androgenbrist. Erektil dysfunktion är en stark prediktor för kranskärlssjukdom och kardiovaskulär bedömning av en icke- hjärtpatienter med erektil dysfunktion rekommenderas nu. Orala fosfodiesteras typ 5-hämmare har dock begränsningar och den nuvarande forskningen undersöker således avancerade terapeutiska strategier inklusive gen- och cellbaserad teknik i syfte att upptäcka ett botemedel mot erektil dysfunktion. Collagenas clostridium histolyticum-terapi är associerad med en signifikant sämre förbättring av peniskrökning hos män med förkalkade plack. Otillåtna läkemedel mot erektil dysfunktion framställs som ett "friskt manalternativ till det lilla blå piller. En ny studie visade en 52% högre risk för den framtida utvecklingen av Parkinsons sjukdom bland män med erektil dysfunktion. Det finns hundratals läkemedel som har biverkningar av ED och / eller minskad libido. Exempel på läkemedel som är inblandade som orsak till ED inkluderar hydroklortiazider och betablockerare. Många av dessa orsaker till oxidativ stress är relaterade till livsstilsfrågor som leder till högt blodtryck, diabetes och dyslipidemi. Som det är sant i så många medicinska tillstånd, livsstil modifica tions, som betraktas som förstahandsbehandling, kan ha en hälsosam effekt vid ED-hantering, och män bör uppmuntras att göra de nödvändiga förändringarna till förmån för deras sexuella funktion och deras allmänna hälsa. Studier har visat att för män med stress -relaterad ED, när partnern är inblandad i behandlingen, löses problemet 50–70% av tiden. När mannen måste gå igenom rådgivning ensam är resultaten mindre framgångsrika. Hos patienter som antingen inte svarar på första eller andra linjens terapi eller inte är intresserade av konservativa terapier finns penisprotesimplantation tillgänglig. Formbara och styva implantat fanns i många år, men 1973 tog penisprotesens värld ett stort steg framåt med det uppblåsbara penisimplantatet. De flesta implantat som görs idag är av den uppblåsbara sorten. Alla män som får testosteronersättning behöver ha en periodisk mätning av hemoglobin och hematokrit för att övervaka erytrocytos. För att ge en uppdatering om prevalens och riskfaktorer för ED hos unga män och för att ge en ram för vägleda kliniker i att identifiera och hantera den drabbade unga mannen. ED hos unga män är ett allt vanligare tillstånd. En noggrann diagnostisk utvärdering bör fokusera på identifiering av eventuell underliggande etiologi för att säkerställa lämplig hantering av patienter "